Åbent: onsdag til fredag 12-17 // lørdag 11-15

Ferielukket: 15.07-30.07

Alle kunstværker i Galleri NB

Udsmykning


Virksomheder har mulighed for at straksafskrive kunstkøb op til 32.000 kr. pr. værk.

Kunstværker over dette beløb kan afskrives med 25% pr. år

Fakta:

Til gavn og glæde for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er beløbet for straks-afskrivninger på kunst løbende blevet hævet.
Afskrivningsordningen for virksomheders køb af kunst blev indført allerede i 2002. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en integreret del af en bygning.

Det vil sige, at virksomheder kan afskrive på:

  • udgifter til køb af originale billedkunstneriske værker
  • udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er en del af bygningen.

Hvad er originale billedkunstneriske værker, der kan afskrives:

  • Her menes malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.
  • Kunstværket skal være et førstegangskøb og det kan købes af et galleri, der har kunstværket i kommission fra kunstneren.
  • Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Der er ingen øvre grænse 
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan uanset beløbets størrelse afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar.

Kunstnerisk (mural-)udsmykning, der kan afskrives
For kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til eller på en bygning eller dennes nære omgivelser gælder det, at virksomheders udgifter til den kunstneriske udsmykning af bygningen kan afskrives med 4 % årligt.
Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til opførelse eller ombygning af ejendommen eller på et andet tidspunkt.

Reglen kan ikke anvendes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse.
Hvis der er tale om en kombineret kontor/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen kun for udsmykning af kontor/forretningsdelen.

Galleri NB står til rådighed med rådgivning og korrekt fakturering. 
Galleriet har en stor portfolio af afskrivningsberettigede kunstværker. Et totalt overblik over tilgængelige kunstværker kan findes på: NB-Available-Art.com


Projekter og Integreret kunst

Du skal aldrig undervurdere førstehåndsindtrykket af din virksomhed.
Enhver virksomhed er unik. Det afspejler sig i produktet, det du arbejder med, medarbejderstaben, møbler og interiør – og ikke mindst i det kunstneriske valg. 

Galleri NB står stærkt, når der skal træffes et kunstnerisk valg til en udsmykning, idet vi vores kompetencer bygger på stor viden og erfaringer indsamlet gennem utallige individuelle udsmykninger, som vi har rådgivet om siden 1987.

Vores oplæg til det kunstneriske valg understøtter virksomhedens profil, og giver kvalitetsoplevelser for gæster og medarbejdere.

Uanset om det er store eller små virksomheder, gymnasier, sygehuse, tandlæger, advokater osv. er åbenhed, kreativitet og kvalitet nøgleord i vores arbejde. 

Referencer: 
Det har ingen mening at opliste de mange udsmykninger, som vi gennem årene har gennemført, men vi har valgt nogle eksempler ud, som du kan se længere nede på siden.

Video eksempler: 
Du kan få indblik i hvordan vi arbejder ved at se nogle af vores videoer på YouTube – klik ind på Galleri NB - videoer

Vi kommer også ud til din virksomhed: 
Vi er landsdækkende og geografi er ikke et issue. Så ring eller skriv for et uforpligtende besøg: 8662 8224 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samarbejde:
Vi er vant til at samarbejde og koordinere udsmykningsdelen med bygherre, arkitekter og indretningsarkitekter, således at kunstnerne kan koncentrere sig om, at skabe det bedste resultat for stedet.

Økonomi - afskrivning, leasing eller leje: 
Kunstnerisk udsmykning behøver ikke, at blive et økonomisk problem. Vi finder altid den bedste løsning, hvad enten det skal være normal afskrivning, leje eller leasingløsninger. Læs mere under nederste afsnit: Afskriv ny kunst til virksomheden.


Eksempler på udsmykninger:

EP Group

Virksomheden arbejder med mennesker og har valgt malerier af Vilmantas Marcinkevicius til at markere denne profil.

Retten i Viborg

Andrea Damp. Malerierne er placeret på en bemalet vægflade i matchende farve.

Marius Martinussen. Væggens farve matcher malerierne

Nana Rosenørn Holland Bastrup. Bemærk de specielle indramninger.

Retten i Viborg ønskede i 2021 at udskifte deres eksisternede udsmykning med nye kunst. I samarbejde med kunstudvalget faldt valget på kunstnerne Andrea Damp, Marius Martinussen og Nana Rosenørn Holland Bastrup, som alle kunne opfylde kravene om upolitiske, ikke religiøse og ikke stødende kunst. Til gengæld kunne de opfylde kravet om kunstnerisk kvalitet og personlighed.


AC Group ophænger et megaværk i kantinen

AC Group er en virksomhed, der bl.a. arbejder med dele til biler. Derfor fandt Claus AC det interessant at berige kantinen, hvor op mod 280 medarbejdere dagligt passerer, med et nyt stort maleri udført af Steen Larsen.

Forløbet og introduktionen til værket bliver beskrevet i denne video - klik på link: Steen Larsen kunstværk til AC Group


Møllevejens fodboldstadion i Jægerspris 2021

Tæt på Møllevejens skole, fritids- og ungdomsklub i Jægerspris ligger fodboldstadion med forholdvis enkle tilskuer faciliteter opbygget i beton. For at tilføre området mere liv og gøre det mere inspirerende, valgte man Kristian Vodder Svensson til at udsmykke såvel de firkantede betonkasser samt skræntens siddepladser. 

Sofie Illemann Myschetzky, kulturkonsulent ved Frederikssund Kommune, var tovholder på gennemførelsen af projektet. 

Det overordnede tema var naturligvis fodbold, men når Kristian arbejder tilfører og integrerer han altid elementer fra hele området.
Sammen med et lille dedikeret hold af unge frivillige, som hver dag brugte et par timer på at hjælpe Kristian med maleriet, så lykkedes det at tilføje betonen liv og inspiration på en måde, så udsmykningen både kan opleves på afstand og tæt på.

Detalje fra udsmykningen

Videolink til YouTube om udsmykningen.

Finansiering: Frederikssund Kommune og privat sponsor
Materialesponsor: Flügger 


AC Hydraulic A/S

En erhvervsvirksomhed, som aktivt bruger kunsten til at profilere virksomheden. 
Virksomhedens statement er: No Compromise
Dette understøttes af udsmykningen, som er såvel stilren, dynamisk og kompromisløs. 

 
Vilmantas: ODE ABOUT CONSTRUCTOR EGIDIJUS

Vilmantas: Together

Steen Larsen: The Wave


Hedeager Kirke

Hedeager kirke blev totalt forandret
- og Vilmantas afsluttede sin hidtil største kirkeudsmykning.

Hedeager Kirke afslørede årets mest spændende kirkeudsmykning, da de søndag d. 2. december 2018 indviede sidste del af Vilmantas udsmykning af kirkerummet. Hedeager Kirke er bygget i 70’erne, og Vilmantas udsmykning er den første store ændring, som er sket siden kirken blev bygget. 


Hedeager Kirke marts 2015

Forarbejdet
Det er over tre år siden, at samarbejdet mellem Hedeager kirke og Vilmantas Marcinkevicius tog sin begyndelse. En testamentarisk gave til kirken igangsatte den langvarige proces med at finde den rette løsning. Menighedsrådet besluttede derfor i oktober 2015, at spørge Vilmantas og galleri NB om, hvilke muligheder de så for en udsmykning af kirkerummet. 

Menighedsrådet og præsterne ønskede med donationen, at bede om en markant og anderledes udsmykning af kirkerummet. I første omgang blev det besluttet, at lade Vilmantas udføre skitser til et stort maleri over temaet Skærtorsdag. Værket tager udgangspunkt i Jesus, som vasker Simon Peters fødder forud for den sidste nadver. En stærk bibelsk situation, hvor Jesus med sin handling symbolsk bliver Simon Peters discipel. 


Færdigt maleri præsenteres for menighedsrådet.

Maleri og glasmosaik
Det store maleri på 300 x 190 cm blev placeret til venstre for alteret. Selve altervæggen har mursten fremskudt i væggen, så de danner et stort livstræ. Og til højre for alteret har kirken to glasruder. 


Glasmester Per Hebsgaard med monteringsteam.

Efter godkendelsen af Skærtorsdags maleriet, valgte menigheds rådet, at lade Vilmantas fortsætte udsmykningen af kirken med to glasmosaikker i vinduerne. Her valgte Vilmantas en mere åben fortælling om udbredelsen af det kristne budskab, idet hovedmotivet er to skikkelser, som sammen vandrer ud i landskabet. Glasmosaikkerne er udført i og sammensat af mundblæst unikaglas på Glasmester Per Hebsgaards værksted.


Fra venstre Thorkild NB Nielsen, Vilmantas Marcinkevicius og Henrik Stubkjær

Tilsammen danner maleriet og glasmosaikkerne en helhed omkring alteret. Derfor fejrede kirken d. 22. november 2016 den nye udsmykning ved en festgudstjeneste med deltagelse af Biskop Henrik Stubkjær.

Prædikestolen
Imidlertid fik den nye udsmykning i en sådan grad indflydelse på rummet, at den eksisterende udsmykning af prædikestolen, fremstod utidssvarende. Derfor besluttede menighedsrådet, at lade Vilmantas finde en løsning på en udsmykning af prædikestolen. Mange ideer og forslag kom i spil. Det viste sig, at det var langt sværere, at opnå en sammenhæng med den eksisterende udsmykning, end kunstneren havde forestillet sig. 

Prædikestolen før montering af glasmalerierne.

Prædikestolen består af en fyrretræskonstruktion, hvori der er fire felter. Man diskuterede derfor, hvorvidt de eksisterende vævninger skulle erstattes af lignende vævninger skabt af Vilmantas. Det blev også foreslået, at Vilmantas skulle lave fire separate malerier på hver 88 x 61 cm. 

Glasmalerier i prædikestolen
Løsningen blev imidlertid en helt anden. Vilmantas havde som oplæg malet et stort 120 x 250 cm motiv, som skulle fortælle om betydningen af de fire grundelementer - minus jord, idet jorden blev erstattet af en hvid due og mennesker som et samlende symbol for Helligåndens betydning og tiltrækning for menigheden. 

Holy Spirit placeret i hovedindgangen.

Imidlertid stod man uden en endelig ide til, hvordan maleriet skulle omsættes til fire elementer i prædikestolen. Uden sikkerhed for at menighedsrådet ville acceptere en ny og ikke tidligere set ide, besluttede galleriet sig for at lade Vilmantas lave fire glasmalerier med baggrundsbelysning.


Glasmalerierne monteret på prædikestolen.

For et fuldtalligt menighedsråd blev ideen præsenteret i Hedeager Kirke i oktober 2018. Og stor var lettelsen, da et enigt menighedsråd valgte at erhverve hele oplægget. Det vil sige fire glasmalerier indsat i prædikestolen, og det maleriske oplæg blev placeret i hovedindgangen til kirken. 

Komplet udsmykning

Hedeager Kirke med kunstnerisk udsmykning af Vilmantas. December 2018

Søndag d. 2. december markerede menigheden Hedeager Kirkens komplette kirkeudsmykning, hvis indhold, udtryk, størrelse, mangfoldighed og usædvanlige kunstneriske styrke gør det til en helt ny oplevelse at bruge og besøge kirken.


Sparekassen Thy - Viborg


Da Sparekassen Thy skulle åbne ny afdeling i Viborg havde de et ønske om, at det skulle være en oplevelse og i hvert fald ikke kedeligt at besøge pengeinstituttet. Bygningen er i tre etager og primært ekspeditionslokalet og mødelokalerne fik fokus. Samtidig er stort set hele facaden dækket af vinduer fra gulv til loft. Man ønskede derfor at give de mange mennesker på gaden et blikfang og et dynamisk indtryk af sparekassen.

I samarbejde med indretningsarkitekter, HR afdelingen og afdelingsdirektør Flemming Nyvang fandt vi frem til, at Henriette Hellsterns kunstneriske udtryk kunne understrege bygningens indretning og dertil ønsket om et dynamisk udtryk.
Desuden fandt man det meget passsende at ophænge et maleri af Vilmantas, som matcher såvel den grå vægflade i ankomsten, som det meget eftertænksomme udtryk i maleriet. Et element, som skal signalere pengeinstituttets sans for omtanke i deres daglige virke.


Vilmantas maleri i ankomsten

 


Ekspeditionslokalet, Henriette Hellstern, Indre Dialog


Ekspeditionslokalet, Henriette Hellstern, Indre Dialog.


Ankomst til mødelokalerne, Henriette Hellstern, Your Quiet Riot.


Fur Bryghus 

I foråret 2018 bad ledelsen på Fur Bryghus om forslag til udsmykning af deres nye Festlokaler. De ønskede at skifte forsamlingshusstemningen ud med en mere kreativ og spændende udsmykning. Maleriet skulle have en kvalitet og et særkende, som ikke alene kunne gøre rummet spændende, men også gøre Fur Bryghus til en endnu større attraktion.

I samråd med ledelsen blev vi enige om, at lade Kristian Vodder Svensson udføre et meget stort maleri bestående af 5 stk. 2 x 2 m malerier. Sammensat skulle de fylde 2 x 10 m, og skulle give kunstnerens version af sine oplevelsen på Fur og især i området Knudeklinten på vestsiden af Fur. 

Foto af Festsalen fra januar 2018

Foto fra indvielsen 12. juni 2018

Kristian Vodder Svensson fortalte gæsterne om maleriet Fur

Klik ind på dette YouTube link for at se hvordan dette enestående projekt lykkedes: 
Kristian Vodder Svensson udsmykningen på Fur Bryghus


Kantineområdet på Randers Statsskole

Marius Martinussen udsmykkede sommeren 2016 det nyrenoverede kantineområde i kælderen på Randers Statsskole. 
2 x 54 m væg opdelt i to temaer: Slice and Dice og Four Seasons.


Skitse til Slice and Dice


Skitse til Four Seasons


Udsnit af det færdige resultat


Udsmykningsproces er filmet og kan opleves på You Tube eller på galleri NB's Videokanal.


Bjergsnæs Efterskole
Bjergsnæs Efterskolen gennemgik i 2015 en større ombygning. I den forbindelse fik man også en nye spisesal til efterskolens 160 elever.
Efter en længere sondering af, hvilke muligheder der var for en permanent udsmykning, nåede man frem til ønsket om, at lade billedkunstneren Kristian Vodder Svensson total udsmykke spisesalens 3 vægge. Den fjerde væg er panoramaudsigten mod nordvest ind over Viborg by.
Kristian Vodder Svensson brugte ca. 3. måneder på udsmykningen i vinteren 2016, hvor han også inddrog eleverne i arbejdet. 
For eksempel foreslog elever flere end 100 forskellige sportsgrene, som en del af malerierne. Desuden deltog adskillige kunstinteresserede elever i at male på udsmykningen.
Udsmykningen blev færdig i foråret 2016.


Viborg Gymnasium & HF

 

I forbindelse med at Viborg Gymnasium & HF byggede ny sprogfløj opstod ønsket om, at udsmykke den 8 meter høje endevæg. Man valgte derfor, at lade Marius Martinussen komme med et oplæg til, hvordan en udsmykning kunne gennemføres.

Ud fra skitser og manipuleringer valgte man temaet universet. Et kosmisk udtryk, hvor farver, spots og bevægelser tilsammen skulle skabe dynamik til rummet. For at kunne gennemføre arbejdet krævede den afdækning af gulvflader og trappeforløb samt en lift med en rækkevidde på 8 meter. Udsmykningen blev derefter gennemført med airbrush og silikatmaling direkte på væggen.
Video om udsmykningen kan ses på videokanalen eller YouTube.


Aura Energi, Odder

Østjysk Energi er en integreret del af det nydannede Aura Energi. Østjysk Energi forsyner ca. 58.000 installationer i den sydlige del af Aarhus Kommune samt dele af Skanderborg og Odder kommuner. I forbindelse med ombygningen af hovedsædet besluttede ledelsen i samarbejde med Torben Rasmussen fra Arkitektfirmaet Johansen og Rasmussen, at kunsten skulle understrege den renoverede bygningsmasse, samt medvirke til at inspirere medarbejderne i huset. 

 


Plejecenter Trekroner, Roskilde


Plejecenter Trekroner har 107 boliger til ældre. Plejecentret er beliggende tæt på Trekroner Station, hvor der er let adgang til tog. Plejecenter Trekroner er bygget som et moderne lavenergihus.
Der er i alt 107 boliger med tilhørende fællesarealer. Boligerne er fordelt på syv afdelinger med hver 14-15 plejeboliger. Huset er i tre etager, og der er boliger og fællesarealer på alle etager. Der er naturligvis elevator. I stueetagen er der kontorer, trænings- og aktivitetscenter, cafe og produktionskøkken. Det er endvidere i stuen, at du finder butiksmiljø med frisør, fodpleje og tandpleje.
   
Byggeriet er et af de største i Roskilde Kommunes historie. Udover plejecentret vil det rumme en tilbygning - HP-huset - med 48 boliger til psykisk syge borgere. 
Udsmykningen består af både malerier samt mere installatoriske værker. Jacob Brostrup har desuden arbejdet med velkendte elementer fra de tidligere bo centre. Blandt andet indgår der brugte møbler fra de gamle bocentre. Dette er et eksempel på, at fastholde den konkrete erindring om det, der var, og samtidig sætte det ind i en ny kontekst. Denne del af udsmykningen er udformet til et toetagers højt rum, hvor den centrale væg er brudt af en 60 cm dyb skakt. Møblerne er monteret godt 2 meter oppe omkring skakten. På skaktens flade er der et maleri, som samler hele udsynet. Værket leger med perspektiverne, og det beskueren ser. Samtidig kan man se udsmykningen som en påmindelse om, at se tingene fra en anden vinkel. 
Mere klassisk er værket Sommerdag ved Roskilde fjord, som består af tre malerier, der hver måler 120x110 cm. De er inspireret af L.A. Rings billede fra år 1900 med samme navn. I værkerne er motiverne desuden todelte således, at den øverste del af værkerne viser "Sommerdag ved Roskilde fjord" og den nederste del af værkerne er et 180 graders vue fra Stændertorvet i Roskilde. 
Jacob Brostrup har i flere omgange arbejdet med disse såkaldte combines, og værkets todeling understreger i høj grad mødet med både kunsthistorien, og det kulturhistoriske møde mellem "det gamle" og "det nutidige" Roskilde.  
Hele udsmykningen er en yderst afvekslende og stedsspecifik udsmykning af de to nye huse, idet de veksler mellem maleri, tryk, tapet, installation og folieprint på glas. 


FF Skagen


Total udsmykning af virksomhedens nye domicil i det centrale havneområde i Skagen. Udsmykningen blev gennemført i et tæt samarbejde med Arkitekt Jens Hansen MAA, Frederikshavn og FF Skagens ledelse. De valgte kunstnere skulle fremlægge oplæg og budget for deres udførelse og implementering af deres kunstværker. 
Herefter valgte bygherren følgende kunstnere til udsmykningen: Sergei Sviatchenko, Kjell Nupen, Bent HolsteinPaul SmuldersAnne VilsbøllKári SvenssonWalter Barrientos og Thomas Andersson til at løse opgaven. Budgetter og tidsfrister blev overholdt og udsmykningen blev rettidigt afleveret i december 2011.
Om projektet: Youtube - galleri NB – FF Skagen.


Viborg Rådhus

Rådhuset er tegnet af Henning Larsen Architects A/S, og det blev indviet i efteråret 2011.
Udsmykningen af Viborgs nye rådhus vækker i dag stor offentlig interesse. 
Udsmykningen blev gennemført af den norske kunstner Kjell Nupen, hvis oplæg det var at skabe et naturligt element på forpladsen og i rådhusparken i form af en større gruppe skulpturelle træer, et stort vandbassin med et keramisk maleri i bunden. 
Hele 23 individuelle bronzetræer og et bemalet vandbassin på 80 m2 er i dag et integreret kunstnerisk element i rådhusbyggeriet.
Galleri NB bistod med kontraktindgåelse, rådgivning og koordinering i gennemførelsen af udsmykningsopgaven, som blev afsluttet inden for tidsrammen, og til den aftalte pris.
Hele processen blev fulgt af et tv-hold, og resultatet blev en seværdig udsendelse, med titlen Viborg Rådhus 2011. 
Desuden kan man få en lille introduktion om projektet på Youtube: Youtube – galleri NB – Kjell Nupen


MURMAL 

Skallerup Parken, Ålborg Øst

Udsmykningen var et integrationsprojekt i samarbejde med BRF Kredit, Skallerupparkens beboere, Construction College og kunstneren Jacob Brostrup. MurMal var resultatet af et samarbejde, hvor beboerne i Skallerup Parken satte ord på deres ønsker, drømme og visioner for boligområdet. Sammen med de lokale unge omsatte kunstneren Jacob Brostrup efterfølgende ideerne til et gavlmaleri, som i dag pryder indkørslen til Skallerupvej. Et stort og komplekst samarbejde, som bringer daglig glæde og stolthed for beboerne samt gæster i området.
MurMal blev støttet af: BRFkredit, Integrationsministeriet, Lejerbo, Construction College Aalborg, Nordjyske Stilladsudlejning, 9220, Aalborg Kommune
Dokumentation: Youtube – galleri NB - MURMAL


Brønderslev byrådssal

Et udsmykningsprojekt hvor galleri NB i samarbejde med borgmesteren og kunstneren rådgav omkring mulighederne for at give den gamle byrådssal et nutidigt løft og samtidig lade kunstværket understøtte salens funktion. 

Ole Tersløse skabte efterfølgende udsmykningen på computer i 3D-programmer. 


Til Nordjyske forklarede Ole Tersløse om udsmykningen: - De ligner virkelighed, men er alligevel vind og skæv. Jeg mener, kunst handler om at lave skæve indfaldsvinkler til tingene. Ganske kort er det en form for fabel over kommunikationsprocessen i et moderne demokrati, forklarede kunstneren og fortalte, hvordan værkerne kan ses som en slags tegneseriefortælling. Han fortalte om en den mekaniske brevdue, der bliver sendt af sted ud i verden med et budskab - og om hvordan budskabet modtages og aflæses. - Jeg har forsøgt at lave et monument over ytringsfrihedens og kommunikationens vilkår i et moderne vestligt demokrati, forklarede kunstneren, og understregede, at fortolkningsmuligheden står åben for betragteren -. 


Camp Logos

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup ønskede at tilføje deres nybyggede kollegium et humant element til glæde for såvel beboerne som offentligheden. Galleri NB skulle definere og udpege egnede kunstnere til opgaven, samt koordinere udsmykningen og fastholde budgettet. Kunsten skulle udtrykke energi, ungdom, internationalt mødested, venskab og glæde. Det resulterede i at kunstneren Vilmantas fik stillet faciliteter til rådighed, så han i fuld offentlighed kunne udsmykke to indgangspartier på i alt 80 m2. 
Dokumentation: Youtube – galleri NB – Camp Logos 


Region Midt, Viborg

I forbindelse med opførelsen af regionsrådssalen og tilhørende arealer udførte kunstnerne Jacob Brostrup og Vilmantas hver sit monumentale værk til henholdsvis foyer og etageadskillelse. Galleri NB bidrog med at udpege og definere den kunstneriske udsmykning.


Hedeselskabet, Viborg

I forbindelse med renovering af Hedeselskabets administrationsbygning, valgte direktionen at gennemføre en udsmykning af bestyrelseslokalet og direktionsgangen. Valget af kunst skulle understøtte Hedeselskabets visioner om, at være førende i udviklingen af nye produkter og levere optimale ydelser til gavn for natur og miljø. Man valgte kunstnerne Anne Vilsbøll og Vilmantas Marcinkevicius til opgaven. 


Norups Plads, Silkeborg

I sommeren 2008 fik Frode Steinicke den ultimative mulighed for, at placere sig ikke alene centralt i bybilledet, men også blandt de ypperste kunstnere i Danmark, da Jyske Bank valgte at udvide sit hovedkvarter og samtidig skabe et nyt torv for enden af Vestergade.
Skulpturen på Norups Plads, er en nonfigurativ geometrisk skulptur. Med udgangspunkt i en regelmæssig femkant: en pentagon. I konstruktionen indeholder skulpturen, et minimalistisk matematisk forskydnings princip der strækker skulpturen ud, åbner formen og forskyder skulpturen opefter. Højde 7,5 m., bredde 4,5 m., dybde 2,5 m. Skulpturen blev skabt på bronzestøber Leif Jensens værksted i Bagsværd, og den blev fragtet til Silkeborg med specialtransport. Materiale grøn patineret bronze.  


 


FC Midtjyllands Fodboldakademi   

Udsmykningen havde som udgangspunkt det krav, at skulle understøtte de aktiviteter, som de unge studerende skulle arbejde med på fodboldskolen. Galleri NB blev bedt om at bistå med rådgivning og koordinering af forløbet fra ide, fremlæggelse af oplæg for såvel ledelse som akademieleverne til endelig gennemførelse af udsmykningen. Forløbet resulterede i at kunstneren Sergei Sviatchenko gennemførte en totaludsmykning, hvor 12 kæmpecollager blev monteret direkte på væggene. Alle inspireret af fodboldakademiets værdier og virke. 


Adventskirken – Vanløse

Efter en spændende proces i samarbejde med menighedsrådet i årene 1997 – 2000, hvor man gennemgik alt fra ide, til valg af kunstner og fik diverse tilladelser i stift og ministerium, kunne multikunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen udføre en usædvanlig organisk og inspirerende altervæg, som blev indviet i 2000.
Udsmykningen består af to store malerier placeret på hver sin side af det eksisterende kors. Materialerne består af jord, kridt, korn, pigment og bladguld. 
I dette samspil mellem det stramme kors og malerierne opstår der en række tolkningsmuligheder for menigheden, som gør det interessant at dvæle ved altervæggen.


Mariehøj Kirke - Silkeborg

Efter forlæggelse af tre kunstneres forslag til en ny altertavle i foråret 2008, vandt Thomas Andersson i kraft af den usædvanlige originalitet i hans oplæg. Efter et halv års arbejde var der d. 29 november 2009 festgudstjeneste i Mariehøj Kirke i Silkeborg. Senere udførte kunstneren desuden et organisk kors, som nu er placeret på prædikestolens front.Materialerne til altertavlen er bronze og bladguldbelagt træ. Korset er udført i bronze.


Jyske Finans - Silkeborg

Jyske Finans byggede nyt domicil til sine medarbejdere i 2005. til deres kantine, som kan huse ca. 200 mennesker, udførte Carsten Frank 9 landskabsmalerier med titlen Land. Til hvert maleri skrev Carsten Frank et lille digt.
Projektet har siden inspireret Kristian Lilholt til at skrive musik til malerierne og digtene. Og i 2012 og 13 har tusindvis af begejstrede publikummer kunnet opleve såvel musik som malerier på turneer rundt i Danmark. 


Afskrivning af ny kunst til din virksomhed

Ny lovgivning giver nu virksomheder mulighed for at straks-afskrive kunstkøb op til 32.000 kr.

“Kunst er med til at skabe et godt og inspirerende arbejdsmiljø, og kunstnerne har brug for indtægter, så vi er rigtig glade for, at afskrivningsordningen nu er blevet opdateret,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Afskrivningsordningen for virksomheders køb af kunst blev indført allerede i 2004, og skelner mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Det vil sige, at virksomheder kan afskrive:

  • udgifter til køb af originale billedkunstneriske værker
  • udgifter til kunstnerisk udsmykning, som er en del af bygningen.

Originale værker, der kan afskrives
Her menes malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende original kunst.

Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler,  kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar.

Virksomheder kan direkte afskrive køb af originale, billedkunstneriske værker op til kr. 32.000,_ pr. værk.

Mural udsmykning, der kan afskrives
Virksomheders udgifter til kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives med 4 % årligt. Denne regel gælder for kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden  måde fastgjort til en bygning eller dennes nære omgivelser.

Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til opførelse eller ombygning af ejendommen eller på et andet tidspunkt.

Reglen kan ikke anvendes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret kontor/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen  kun for udsmykning af kontor/forretningsdelen.

Revisionsfirmaet BDO giver i denne pjece fra januar 2021 et overblik over de væsentligste dele af reglerne for afskrivning af virksomheders køb af kunst.