Åbent: onsdag til fredag 12-17 // lørdag 11-15

Alle kunstværker i Galleri NB

Nana RHB og John Reuss 29.04-03.06

Slut dato: 03-06-2023

Galleri NB, Viborg
29.04.-03.06.2023

NBeX project: Nana RHB: The Girl With Many Eyes
MAIN gallery: John Reuss: Reuss -23

Det er ikke uden grund, at Galleri NB’s kommende udstilling er længere end normalt, idet de to kunstneres individuelle udstillinger er meget forskellige, men begge superspændende.

Såvel John Reuss som Nana RHB har den kant og den indbyggede styrke i deres værker, som skal være til stede for at kunne fascinere enhver, som kan lide ung og udfordrende kunst.
De er begge på vej mod noget større og vi glæder os især over, at det er i Galleri NB, at vi kan få lov til at præsentere deres nyeste kunst.


Link til kunstværkerne

Nana RHB
Med udstillingen The Girl With Many Eyes præsenterer Nana RHB nye malerier, collager og mindre papirværker, hvor hun skaber et rum for refleksion over øjnenes ambivalente betydninger og symbolik.
Øjne anses ofte som et vindue til sjælen og kan symbolisere en tæt forbindelse til ens indre selv eller en høj grad af opmærksomhed på ens omgivelser. Samtidig kan øjne også repræsentere overvågning og censur og fungere som en kommentar til den øgede overvågning og kontrol i samfundet.
Udstillingen berører temaer som identitet, iscenesættelse, censur og nostalgi med udgangspunkt i Nana RHB's eget liv i forskellige roller som datter, kvinde, kunstner, hustru og mor.
I den maleriske proces arbejder hun med forskellige lag og overlapninger og lægger penselstrøg over eksisterende fotografier for derved at skabe en dialog med det bagvedliggende kildemateriale, som forbliver synligt i varierende grad.
Værkerne er udført på pap, papir, lærred og sejldug, og hun kombinerer store farverige flader med dele af forskelligt billedmateriale, som hun har samlet og gemt de seneste par år. 
Udstillingen præsenterer en nærværende historiefortæller, og værkerne er rige på visuel fylde og kompleksitet, som giver beskueren mulighed for at gå på opdagelse i Nana RHB's kunstneriske univers og overveje de mange måder, hvorpå vi ser og forstår verden omkring os.


Link til kunstværkerne

John Reuss
I sine værker udforsker John Reuss eksistentielle temaer (identitet, fremmedgørelse, ensomhed mm.) relateret til vores moderne livsførelse. Reuss inviterer med sine semi-abstrakte kompositioner beskueren til at reflektere over sin egen plads i verden.

En af Reuss’s største inspirationskilder gennem årene har været filosofisk litteratur - og pt. er det filosofiske værk “Undinge” (ikke-ting) af Byung-Chul Han, som er en af hovedkilderne. I bogen beskriver Han forholdet mellem det materielle og det immaterielle i vores moderne, digitale tidsalder. I bogen argumenterer Han for, at den digitale dominans har ført til en verden, hvor materielle objekter har mistet deres magt og mening, og hvordan vi er blevet mere og mere koblet fra den fysiske verden omkring os.

På mange måder kan Reuss's værker ses som et visuelt udtryk for nogle af de temaer, Han udfolder i "Undinge". Både Han og Reuss er optaget af de måder, hvorpå vores forhold til den materielle verden er blevet transformeret af vores moderne liv. Byung-Chul Han argumenterer for, at den digitale verden har ført til tab af mening og betydning i materielle objekter, mens Reuss's værker ofte skildrer mennesket som fragmenteret og forskudt fra en fysisk kontekst.

Møbler som stole og senge der normalt er genkendelige og stabile, tilbyder i Reuss’s værker hverken genkendelighed eller stabilitet - de er opløste og meningsløse, en spejling af Hans ideer om, hvordan bl.a. digitale teknologier har skabt en ny eksistensform, hvor alt reduceres til information og dermed mister sin materialitet, ligesom vi mister det stabile anker til det fysiske og til hinanden.

På den måde er der en parallel mellem Hans ideer i "Undinge" og Reuss's værker. Begge udfordrer os til at overveje betydningen af ​​den verden, vi lever i og opfordrer os til at se dybere ned under overfladen for at finde mening. Mens Hans værk tilbyder en kritik af den digitale dagsorden, der dominerer vores samfund, tilbyder Reuss's kunst en vej mod en dybere forståelse af os selv og vores plads i verden. Han og Reuss nærmer sig forholdet mellem det materielle og det immaterielle på forskellige måder, men deler en fælles bekymring over hvordan det moderne liv har transformeret vores forhold til den fysiske verden og sociale sammenhænge.

Fakta:

Sted: Galleri NB, Viborg
Tid: 29.04.-03.06.2023
Kunstnere:   
NBeX project: Nana RHB: The Girl With Many Eyes
Main gallery: John Reuss: Reuss -23

Links:

John Reuss kunstværker

Nana RHB kunstværker