Åbent: onsdag - fredag 12-17 // lørdag 11-15

Alle kunstværker i Galleri NB

Er kunst en god investering?

Er kunst en god investering?

Ja, det er det! Især hvis du forstår kunst, som det du og mange andre forundres over, inspireres af, fascineres af og hver dag i årene fremover stopper op ved, fordi du ikke bliver færdig med det - så er det en god investering.

Er kunst altid en økonomisk god investering?

Her kan det blive grimt!

For nej, her er det de frie markedskræfter, som sætter dagsordenen.
Ikke alt kan naturligvis anses som investeringskunst, hvis det skal opfylde overskriften.

Alene det faktum, at der hver dag – året rundt – produceres kunst af ca. 3.000 professionelle billedkunstnere og et ukendt antal fritidskunstnere, som i gennemsnit måske producerer 50 værker om året, inklusive malerier, skulpturer, kunstfotos, grafik osv., gør det sandsynligt, at vi når op på måske astronomiske 200.000 stykker kunst om året. Alene i Danmark!

At påstå at alle værker er potentielle mesterværker eller investeringsobjekter vil derfor være blålys.

Hvis vi i stedet skal være mere kyniske, kan vi starte med at skære 80% af værkerne fra. Det kan være fritidskunstnere og en stor del af de professionelle kunstneres værker, som er ret ligegyldige.

Tilbage har vi så ca. 40.000 værker, som vi med rimelighed kan kalde kunstværker af en rimelig kvalitet.

Selv 40.000 værker kan naturligvis ikke forventes at få status som investeringskunst. Helt råt skærer vi derfor yderligere 80% af værkerne fra. Nu er antallet reduceret til ca. 8000 værker, der skal fordeles på et begrænset antal kunstnere, som tilmed skal have nogle ret specifikke egenskaber med sig i karrieren.

Formodentlig kan vi I den sidste ende reducere antallet af kunstværker med yderligere 80%. Dermed er vi nede på mindre end 1.600 årlige kunstværker og et yderst begrænset antal kunstnere på under 30 nulevende danske kunstnere.
Det er blandt dem, man kan finde guldet.

 

Elementære forudsætninger for langvarig kunstnerisk succes

Hvad skal vi desuden tage med i vores betragtninger for at finde kunstværker med de rigtige kvaliteter og forudsætninger?

En række mere eller mindre åbenlyse faktorer, er forudsætninger for at kunstneren og dennes værker kan lykkes som en god investering: 

 1. Talent (20%)
  Uden et stort talent for at skabe kunst dur det ikke. Der skal være det ekstra lag i arbejdet, som definerer et stort talent.
 2. Hårdt arbejde og teknisk dygtig (målrettet 80%)
  Den gamle skrøne om, at kunstneren skal finde motivation og inspiration på cafeen passer ikke. Tværtimod. De største kunstnere arbejder intenst og hårdt – hver eneste dag på at dygtiggøre sig med de fornødne teknikker, som den kunstneriske retning og udtryk kræver det. Til sammenligning kræver det utrolig meget daglig øvelse for en violinist (verdensstjerne) at kunne performe under en koncert. Ikke alene skal violinisten være teknisk sublim, men også give udførelsen kunstnerisk kvalitet i form af et personligt udtryk.
 3. Personlighed – både i udtrykket og mediet.
  En stjerne kan altid kendes på sit unikke udtryk. Det er faktisk det allerførste kunstneren bliver kendt på. Hvis en kunstner derimod ligner en anden eller flere kunstnere i såvel udtrykket som i indhold og medie, bliver det næsten aldrig til mere end ordinær kunst. Det går generelt ikke at følge med strømmen omend nye tendenser i kunsten, sagtens kan inspirere til nytænkning og eksekvering af nyfortolkninger og kunstretninger.
 4. Det hjælper meget, hvis man kan mærke kunstneren som værende en del af samfundet. Hvis kunstneren samtidig har en klar mission med sin kunst, så kunstneren skiller sig ud fra den kunstneriske masse på sin kunstneriske udtryk, da tegner der sig et billede af en stor kunstnerisk karriere.
 5. Det er vigtigt for kunstneren at have et godt galleri, der professionelt kan markedsføre kunstneren gennem f.eks. udstillinger, kunstmesser, være mentor og stå for alt det praktiske omkring formidlingen af kunstneren og kunstværkerne.
  Den dygtige gallerist er samtidig dygtig til at spotte nye lovende kunstnere på de ovennævnte forudsætninger og samtidig kunne italesætte kunstneren og dennes værker overfor et kunstinteresserede publikum.
 6. Desuden kan det være en god ide at lytte til smagsdommerne, som kan være kunstsamlere, kuratorerne, medierne, kunsthaller og museer, som i kortere eller længere å perioder også kan lide at investerer i kunstnerens kunst og personlighed. 

Facit:

Vi er mange, som leder efter den næste gode investering. Men det kræver indsigt, mavefornemmelse, timing, held og tålmodighed, fordi investeringer måske først lønner sig efter 30-40 år – og hvem har tid til det?

Eksempelvis var Rembrandt i midten af sin karriere den bedste og højest betalte kunstner i Holland. Men interessen for ham forsvandt hen mod slutningen af hans karriere og hans værker faldt igen i pris. Nattevagten (1642), som hele Rijksmuseet er bygget omkring, blev i 1715 væsentlig beskåret og samtidig tilføjet et våbenskjold, så det kunne passe ind på væggen i et rådhus. Der hang det indtil det i 1885 igen blev anerkendt, som et af verdens største mesterværker. Grotesk vil mange mene, men faktum. Og heldigvis passer man nu på det, så eftertiden kan glæde sig over dette mesterværk.

Når alt dette er sagt, så er der endnu en faktor, som skal med i overvejelserne: det dekorative element.

Det er sjældent at de mest negative, grusomme, angstprovokerende, religiøse og politiske værker opnår stjernestatus – om end det ikke er udelukket.

I økonomisk trange tider sælges der ikke så meget kunst. Det kan betyde, at nogle kunstnere laver værker, der tilrettes efterspørgslen. Og dermed øges mulighederne for at kunstneren udvandes og på sigt glemmes. Omvendt er der også gode muligheder for at gøre ”gode” investeringer under dårlige tider, idet priserne på kunstværkerne ofte holdes i ro, indtil det økonomiske uvejr har lagt sig.

Heldigvis er der undtagelser på alle niveauer. Og kan man finde værker af kunstnere, som er teknisk dygtige, sublime performere med en vis tilpasning eller passende afvigelse fra tidens ånd og holdninger, dertil tilsat en indre skønhed, da er man måske nået et godt sted hen i valget af en god investering.

Påstand

Min påstand er, som konsekvens af ovennævnte ræsonnementer, at der produceres utrolig meget kunst, der for hovedpartens vedkommende ikke kan anses som en økonomisk god investering. Alligevel kan kunsten i alle afskygninger, sagtens nydes med stor passion af hver enkelt person.

Men skal man sænke risikoen for at smide pengene ud på noget relativt værdiløst, kan man få gode råd og finde værdifuld kunst hos nogle af de bedste danske gallerier. Heri ligger der en vis tryghed.

Derefter kan kun tiden kan vise, om det er en god økonomisk investering.

I mellemtiden bør du fylde dit hjem eller dit arbejde med kunst, der har flest mulige kunstneriske vitaminer til at fascinere dig - dag efter dag – år efter år.

 

Thorkild NB Nielsen

Galleri NB