Galler NB åbningstider: onsdag - fredag 12-17 // lørdag 11-15

Vilmantas - Vestjyllands Kunstpavillon

indtil 24. marts

Disruption - John Reuss

Slut dato: 12-09-2019

MAIN gallery

Fundamentet i John Reuss kunst kan sammenfattes som et komplekst kunstværk udført med stor teknisk dygtighed, alene med den hensigt, at kunne beskrive individets og samfundets mange eksistentielle aspekter - skabt af en meget dedikeret kunstnerisk personlighed. 

For sjældent har vi mødt en kunstner, der i den grad tør afvige fra normen. Lukket inde i sit lille atelier skaber han ved hjælp af blyant, kul, akrylmaling og airbrush de komplekse og dermed til tider svært afkodelige malerier - ikke for at resultatet skal være svært afkodeligt, men fordi det rent faktisk er sådan, han oplever det virkelige liv, både personligt og samfundsmæssigt.

John Reuss udtrykker det sådan:
Det overordnede tema i mine værker er fremmedgørelsen. Og i mine seneste værker er det med særligt fokus på tab af eller forvirring omkring identitet. I mine øjne er den verden, vi lever i, særdeles turbulent og fragmenteret - vi udsættes konstant for forstyrrelser og informationer, som vi skal forholde os til. Mine værker er en reaktion på dette, idet jeg her søger at indfange og stille spørgsmålstegn ved de psykologiske, emotionelle og eksistentielle konsekvenser af samfundsudviklingen.


John Reuss er født 1973 i Flensborg, Tyskland, bor og arbejder i Danmark.Video med John Reuss: Three Degrees Of Disintegration - klik på foto.