logo
Follow Galleri NB on Artsy
Bookmark and Share

Kunstnere

Relikvie Mortum
Forord til kataloget: Relikvie Mortum - min sarkofag

Døden er ikke en undtagelsestilstand, den er et livsvilkår Alligevel har vi svært ved at tænke på den, og tale om den Som sognepræst Per Bucholdt Andreasen skriver i sit bidrag til nærværende katalog:
”Døden gør os tavse Den gør os, der står tilbage, tavse midt i sorgen, midt i afskeden, midt i afmagten Døden har gjort os tavse, før vi nogensinde har fået talt med hinanden om, hvad den betyder, og hvordan vi forholder os til den”
Men behøver det være sådan? I udstillingen Relikvie Mortum - min sarkofag viser 11 kunstnere deres helt personlige tanker om døden - deres håb, tvivl og frygt Med udgangspunkt i en hvid, standard ligkiste har kunstnerne skabt deres egen unikke sarkofag, der med farver, former og ord fortæller om et levet liv og en kommende afsked
Relikvie Mortum forsøger med andre ord at bryde med tavsheden og tabuiseringen, i håbet om at de 11 kunstneres monologer kan være med til at skabe dialog og debat omkring et følsomt emne
Udstillingen har været længe undervejs og langt omkring Med en livsbekræftende vending kunne man sige at den har haft en hård fødsel Men takket være et stort engagement fra kunstnernes side er projektet nu en realitet og sarkofagerne kan opleves
På de kommende sider kan man læse om tankerne bag hvert enkelt værk, og indledningsvis sætter sociolog Michael Hviid Jacobsen ord på samfundets tabuisering af døden Michael Hviid Jacobsen har gennem en årrække taget livtag med døden i en samfunds- og kulturanalytisk kontekst, i et forsøg på at italesætte døden Han beskriver sit virke således:

"Det er ikke min hensigt her at moralisere eller belære andre om, hvordan de skal forholde sig til døden,
eller hvad en ‘naturlig’ eller ‘værdig’ indstilling til døden måtte være Mit eneste råd er, at vi gennem personlig erfaring må lære, at døden er en del af livet, og at vi nødvendigvis må designe og leve disse liv på en sådan måde, at døden ikke anses som en fiasko eller et nederlag, men at den er med os allerede fra
starten som en skygge, vi ikke kan flygte fra"

Denne hensigt ligger også til grund for udstillingen I forhold til døden er tavshed ikke guld, så med håb om 'tøbrud i dødstabuet' er projektet Relikvie Mortum blevet til virkelighed

Anne Mette Thomsen candmag

Yderligere informationer kan findes på vores webshop: http://shopgallerinbcom/