logo
Follow Galleri NB on Artsy
Bookmark and Share

Kunstnere

OLE TERSLØSE
Born in 1971 in Hjørring, Denmark. Lives and works in Denmark.
EDUCATION
1993 - 2000: The royal, danish academy of fine arts, Copenhagen, Denmark
1990 - 93: Studies of litterature and History of art at the university of Aarhus, Denmark

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2015
"Flower Children", Oxholm Gallery, Copenhagen.
2014
BSA artists, Berlin, Germany.
"The Harbour at 5 PM", Galerie Provence,Vadum, Denmark.
"Childish Behavoir" NBeX project, Viborg, Denmark
2013
"Human - nature", Lacda, Los Angeles, USA
2012
"The black box project", NBeX project, Viborg, Denmark
2009
Hå gamle Prestegaard, 2009, Norway
2007
NBex, Viborg, Denmark
Galerie Maria Lund, Paris, France
2003
Galerie Maria Lund, Paris, France
2002
galleri NB, Viborg, Denmark
2001
"Virgin Runway", La Galerie Danoise, Paris, France
1999
"Flashback", Reed Gallery, Copenhagen, Denmark
"Eyesight to the blind", Galerie Leger, Malmö, Sweden
1998
Kunstakademiets Udstillingssted, Copenhagen, Denmark
"Bid", Reed Gallery,Copenhagen, Denmark
1996
Galleri Vind, Hjørring, Denmark
1995
Pink Gallery, Copenhagen, Denmark

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2015
Trans-Figuration, galleri NB Viborg, Denmark
"Role Play", Heike Arndt Gallery, Berlin, Germany.
"Realisme - NU", Vraa Kunstbygning, Denmark.
"Les Monumentoiles", Metz, France.
"Art exchange", Galleri Ramfjord, Oslo.
"Isotop", Vendsyssel Museum of Art, Hjørring, Denmark.
2014
"Figurationer - mellem tradition og nybrud", Galerie Provence, Vadum, Denmark.
"Efter Søndergaard", Thisted Public Library, Denmark.
"Landskaber - ydre og indre", Vraa Kunstbygning, Denmark.
LACDA Tenth Anniversary Exhibit, Lacda, Los Angeles, Denmark.
2013:
"Horisonter og formationer", Kunsthal Nord, Aalborg, Denmark
"Lys over Lolland", Lolland, Denmark
"ISOTOP", Vendsyssel Museum of Art, Hjørring, Denmark
”Art Herning” - represented by galleri NB, Viborg, Denmark
LACDA Ninth Anniversary Exhibit, Lacda, Los Angeles, USA
"Efter surrealismen", Rønnebæksholm, Vraa kunstbygning, Janus Bygningen, Den nye kasket, Skive Museum of Art, Denmark
2012
"Sådan set", Rønnebæksholm, Janus bygningen, Vraa kunstbygning, Denmark
"Visse grænser", Galleri Nordenvind, Sæby, Denmark
"Romantisk set", Skive Museum of Art, Denmark.
"Art Copenhagen", Copenhagen - represented by galleri NB, Viborg, Denmark
Art fair, Herning - represented by galleri NB, Viborg, Denmark
Group show at Lacda, Los Angeles, USA
2011
"Ten artists to watch", Lacda, Los Angeles, USA
"Love & recollections", Cath Alexandrine Danneskiold-Samsoe Gallery, Copenhagen
Art fair, Herning - represented by galleri NB, Viborg,Denmark
"Dialog", Utzon center, Aalborg, Denmark
"Art Copenhagen", Copenhagen - represented by Cath A.D.S. Gallery
"Kopenhagen contemporary", Copenhagen - represented by Cath A.D.S. Gallery
"The Strange", Ny Tap, Carlsberg byen, Copenhagen, Denmark
2010
“Identity”, Rundetaarn, Copenhagen, Denmark
"20:10", Kunsten, Aalborg, Denmark
”Vrå-udstillingen”, Vrå, Denmark
"Black or white smothie", Cath A.D.S. Gallery, Copehagen, Denmark
2008
"Art Copenhagen", Copenhagen - represented by galleri NB, Viborg, Denmark
2005
St’art, foire d’art contemporain, Strassbourg
2004
“Realisme”, Copenhagen, Denmark
2003
”Passion”, Sophienholm, Denmark
St’art, foire d’art contemporain, Strassbourg
2001
”Manipulations”, La Galerie Danoise, Paris, France
”Vrå-udstillingen”, Vrå, Denmark
2000
“Nordenfjords”, Hjørring, Denmark
“Exit”, Kunstforeningen, Copenhagen, Denmark
”Vrå-udstillingen”, Vrå, Denmark
1999
Art Herning, Art fair, Reed Gallery, Herning, Denmark
“Aqua – a source of art”, Reed Gallery, Copenhagen, Denmark
1998
Art Herning, Art fair, Reed Gallery, Herning, Denmark
1997
Kunstnernes Efterårsudstilling, Copenhagen, Denmark
1995
Kunstnernes Forårsudstilling, Copenhagen, Denmark
1994
Kunstnernes Forårsudstilling, Copenhagen, Denmark
1993
Kunstnernes Efterårsudstilling, Copenhagen, Denmark
1992
Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus, Denmark

GRANTS | AWARDS | NOMINATIONS
Grant of honour Carl Julius Pedersens Hjælpefond, Denmark
The Danish states’ foundation for the arts, Denmark
“Billedkunstrådet”, The Danish states’ foundation for the arts, Denmark
The Hielmstierne-Rosencroneske foundation
Kai P. Nørkjær's foundation
Grant from Jens Ejnar og Johanne Larsen's foundation
Pricewinner at Lacda´s international competition for digital art, LA

COMMISSIONS – INTER ALIA
The civil court of Hjørring, Denmark
The upper secondary school of Støvring, Denmark
“Forskningens Hus”, Aalborg, Denmark
The Council of Brøndby, Denmark
The Council of Brønderslev, Denmark

COLLECTIONS
Danish Forest and Nature Agency, Denmark
The Council of Sæby, Denmark
The Council of Gentofte, Denmark
The Danish states’ foundation for the arts, Denmark
The Council of Brøndby, Denmark

MEMBER OF
Lacda
Vraa-udstillingen (Danish artist co-operative)

Sådan beskriver Ole Tersløse sin kunst:
Siden min optagelse på Kunstakademiet har jeg fortrinsvis beskæftiget mig med maleriske udtryksformer i forskellige afskygninger. Indenfor samme værk spiller jeg stilistiske og tekniske konventioner fra forskellige epoker af maleriets historie ud mod hinanden. Samtidig forsøger jeg at skærpe beskuerens indlevelse i arbejdet ved at spille på motiver som genkendes fra virkeligheden (f.eks. fiskescener og personer, der spejder efter noget).Motivernes illusionistiske troværdighed undermineres imidlertid af selve den maleriske teknik, der i form af strøg eller farveprikker tydeliggør maleriets egen stoflighed.

Ved at placere mine figurer (og dermed betragteren) i et malerisk "ingenmandsland", der hverken er abstrakt eller realistisk, men vibrerer i spændingsfeltet mellem det formelle og det gengivende, forsøger jeg at skabe en særlig malerisk erkendelsesform, som opløser de skel, vi normalt inddeler verden med.

Det er hensigten, at denne "filosofiske sabotage" skal virke frisættende på beskueren, når denne møder værket som en perceptorisk udfordring for sin tænkning.

Da de nævnte bestræbelser, som det sikkert allerede ses, ikke knytter sig til en bestemt stil, men tværtimod forsøger at inddrage mange forskellige kontrasterende udtryksformer, forsøger jeg til stadighed at udvide mit visuelle "vokabularium". Af samme grund kan projektet præciseres nærmere end ved at opridse de nævnte retningslinier. Dog skal det siges, at jeg i stigende grad bevæger mig bort fra et klassisk maleri i retning af installations-agtige kombinationer af malerier, der indbyrdes kontrasterer/diskuterer hinanden – en udvikling som min kommende separatudstilling i La Galerie Danoise i Paris vil fortsætte.


2002-08-13
Om Ole Tersløse Jensen

"Ole Tersløse Jensens kunstneriske univers er uhyre stort og sammensat: i sine værker søger han at samle og udtrykke de vilkår, den livsstrøm det moderne menneske befinder sig i. ”Sådan udtaler professor og billedhugger Mogens Møller om sit syn på kunstneren Ole Tersløse.

Og det forekommer helt rigtigt, når man oplever med hvilken intensitet og vilje Ole Tersløse arbejder både fysisk og intellektuelt med maleri og foto dagen lang i et afsondret atelier midt i Hjørring.

Ole Tersløse er født 1971 i Hjørring. Fra 1990 – 93 læste han dansk og kunsthistorie på Århus Universitet . Disse studier forlod han derefter til fordel for Kunstakademiet i København, hvor han uddannede sig i årene fra 1993 til 2000. Siden har han udviklet sit kunstneriske ståsted på en måde, der mere og mere overbevisende antyder, at vi i Danmark har fået en kunstner af et særligt format.

Rektor for Det kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahl har således efterfølgende udtalt om kunstnerens evne til at formidle nutidens filosofi i en kunstnerisk helstøbt form: ”Det gælder i særlig grad Ole Tersløse Jensen, der på en kunstnerisk overbevisende måde har skabt fornyelse både i maleriet og det ofte computermanipulerede fotografi.”

_________________________________________________________

Lørdag d. 24. august åbner Ole Tersløse en udstilling i Galleri NB – Viborg. Udstillingen er parallel med en udstilling af nye akvareller af Peter Neuchs.

Som oplæg til udstillingen har vi med baggrund i en samtale med Ole Tersløse udformet en introduktion til kunstnerens arbejder:

Ole Tersløse har til udstillingen fortrinsvis arbejdet med maleri, men har de seneste år også skabt projekter indenfor computermanipuleret fotografi.

Der er både tydelige forbindelser mellem kunstnerens brug af de to forskellige medier, men også markante forskelle.

Ole Tersløses maleri behandler altid et motiv fra virkeligheden, ofte gengivet med næsten fotografisk troværdighed. Som en vigtig pointe undermineres det tredimensionale billedrum imidlertid altid i form af spontane strøg eller prikkede opmalinger, der er rent abstrakte og betoner fladen. Forudsætningen for at kunne skabe disse ofte meget modstridende billedlige udtryk er en grundig indsigt i hele den maleriske tradition fra renæssancen frem til i dag. Ole Tersløse opbygger således sine malerier efter nogle klassiske grundprincipper, samlet i begrebet "lagdelt maleri". Pointen med det såkaldte lagdelte maleri er, at opgaver, det ville have været umuligt at løse i én omgang, i stedet udføres hver for sig. Det færdige maleri er således summen af de enkelte lag. Det er tankevækkende, at Ole Tersløse med baggrund i de klassiske maleres meget homogene værker skaber malerier, der allerede på det stilistiske niveau tydeliggør en tilstræbt disharmoni mellem teknikker, der gensidigt modsiger hinanden.

I modsætning til de ekstremt dialektiske malerier er Tersløses fotos for en umiddelbar betragtning langt enklere. Den fotografiske illusion er så perfekt som mulig, men gengiver situationer, som aldrig ville kunne finde sted i virkeligheden. Denne insisteren på at gøre det uvirkelige virkeligt kender vi fra bl.a. surrealistisk maleri, så der er her ikke tale om en egentlig nyskabelse. Det originale er imidlertid, at Tersløse gør op med illusionen fra en uventet kant, idet han samler billederne i serier med et absurd forløb. Den rødfisk, som kvinden i billedet "Pieta" (2001) plejer, er således blevet til et gigantisk søuhyrer i "Strandet" (2001), hvor den har slugt den selvsamme kvinde. I "Hjemkomst" (2001) tager hun vinkende imod sin helt, men angriber i "Vogtersken" (2001) den samme mand med et spyd.

Det ejendommelige, flyvende fiskefartøj, vi møder som et gennemgående element, er i øvrigt inspireret af Hieronymous Bosch, der på sine malerier viser lignende hybrider mellem fisk og maskiner. Kunsthistorien, som Ole Tersløse som maler kommenterer rent stilistisk, danner således en form for ikonografisk baggrundsstøj i fotografierne.

I sin kommende udstilling "Vandets Grammatik" er Ole Tersløse vendt tilbage til maleriet og samler elementer fra sine sidste fem års værker. Titlen, der spiller på modsætningen mellem lovmæssighed ( grammatik ) og det ustyrlige ( vandet ), anskueliggør Tersløses maleriske filosofi i ét. Lovmæssigheden finder vi i den klare opbygning af maleriet i forskellige lag og i det velovervejede møde mellem forskellige teknikker. Det selv samme møde implicerer imidlertid spontane opmalinger, der umuligt kan kontrolleres, og konsekvensen af samspillet mellem vidt forskellige stilarter er ofte umulig at forudsige. Der opstår således forbindelser mellem lov og uorden på mange forskellige niveauer, og det er disse sammenhænge, der har foranlediget udstillingens titel.

Sammenhængen mellem den stramme billedopbygning og det uforudsigelige ser vi særlig tydeligt i billedet "Deformt Vand". I billedets øverste halvdel gengives en fisker halvt udvisket af spontane strøg, mens resten af billedet i slags pointilisme viser nogle deformiteter, der tilsyneladende intet har med resten af maleriets tematik at gøre. De forvredne former gennemløbes dog af en ejendommeligt bølgende bevægelse, der skaber en fascinerende kommentar til de ligeledes bølgende strøg i billedets øverste halvdel. Fiskeren befinder sig i dette værk i brydningsfeltet mellem to forskellige verdener; strøgene, som en malerisk konkret fortolkning af vandets kaotiske magt, og de illusionistisk malede deformiteter, der skaber en dulgt antydning af, hvad der kunne skjule sig under vandets overflade.

I det store tre-delte værk "Vandets Grammatik" fastholdes en række elementer med relation til det maritime i en nøje planlagt komposition. Alle figurerne "gennemhulles" dog af en spontant opmalet undermaling, der på afstand ligner en grovkornet film, og skaber en formildende kontrast til det disciplinerede udtryk. For en umiddelbar betragtning kunne værket opfattes som en opvisning i dekorative kombinationer af ellipser og organiske figurer. Disse formelle kvaliteter er imidlertid uløseligt knyttet til maleriets pointe, idet kompositionen bliver den lov fiskeren - her nedskrevet til en ubetydelig skygge - må indordne sig under. Lystfiskeriet er ikke længere en uforpligtende fritidsfornøjelse, men et spil præget af en stram disciplin. For at opnå sit mål ( at få en fisk, der er meget større end ham selv, på krogen ! ) må fiskeren selv indordne sig under spillets regler; han mister sin frie vilje, og så vidt "går han selv i nettet". Ved at knytte maleriets tematik så intimt til værkets formelle værdier anskueliggør Tersløse forbindelser mellem billedets narratologiske og abstrakte kvaliteter og mellem det erkendelsesmæssige og det æstetiske - sammenhænge som det 20. århundredes malerkunst hovedsageligt forsagede i forsøget på nå et "rent" udtryk
*************
pressemeddelelse 20.03.09

Modne mænd på opdagelse
i luft og i by hos galleri NB

Maleren Ole Tersløse inviterer på indre flyrejse, og hans kollega, Jacob Brostrup, maler med storbyens pulsslag på april - udstillingen hos galleri NB i Viborg. Fernisering lørdag 28. marts.

En årgang ’71 og en årgang ’73. Det giver en fælles referenceramme i tid og måske berøringsflader imellem de sfærer, de som knap 40-årige udforsker gennem den kunst, de skaber. Både lighedspunkter og forskelle kan opleves og efterprøves hos galleri NB i Viborg fra lørdag 28. marts til lørdag 25. april.

Ole Tersløse udstiller lærreder i CENTER Gallery med fællestitlen ’A concise History of Aviation’ (’Flyvningens kortfattede historie’). Udgangspunktet er dokumentariske fotografier af fly, som er bearbejdet med en indifferent maleteknik til fabulerende, surrealistiske scenerier. Beskueren trækkes ind i en utydelig, drømmeagtig verden, en muligvis fatal flyrejse i fantasien. Vi kan aldrig vide, kan vi? insisterer Ole Tersløse.

Ole Tersløse debuterede på Kunstnernes Påskeudstilling, Århus, i 1992, og foruden to tidligere besøg hos Galleri NB har han udstillet på museer og gallerier over hele landet samt Galerie Maria Lund, Paris, 2007. Statens Kunstfond, Skov- og Naturstyrelsen og Gentofte Kommune har købt værker af Ole Tersløse .

Jacob Brostrup udstiller sine spændende malerier i MAIN gallery. Temaet er ’City Lights’ (’Byens Lys’). Billederne trækker inspiration fra New York og en hvilken som helst storby i kontrast til steder med næsten ingen puls. Dynamikken på lærrederne sitrer et sted imellem by og land som påstand imellem storm og stille, uro og ro, lys og skygge. Han betegner sine malerier som maleriske collager eller anti-superrealisme.

Jacob Brostrup debuterede 1998 på Kunstnernes Efterårsudstilling, og han har tidligere to gange gæstet galleri NB. Endvidere har han bl.a. kunnet ses på Art Copenhagen 2005, 2006 og 2007, og ganske mange kunstforeninger er nævnt på CVet Desuden har Statens Kunstfond købt hans malerier.

Gallerist Thorkild NB Nielsen siger om Tersløse og Brostrup, at han har fulgt dem begge tæt over flere år, fordi de hver især repræsenterer kunstnerisk kvalitet og en altid overraskende trang til at udforske nye territorier:
- De har nu en alder, hvor de fremstår som modne mennesker med en rig erfaringsverden, et fuldt udviklet teknisk og kompositorisk herredømme og en sikker fornemmelse for deres ståsted i kunsten og kunstens bosted i dem. Jeg tør love, at ingen af dem kan finde ud af at slå rødder dér. De vil altid søge, altid undersøge, altid overraske, som de gør det med produktionerne til den nye præsentation, siger han.
Der er fernisering lørdag 28. marts kl. 14-16, hvor kunstnerne vil deltage i introduktionen.
Udstillingen har åbent: mandag til fredag kl. 10-17, lørdage kl. 10-14. I påsken holder galleriet åbent: Skærtorsdag kl. 12-16, Langfredag kl. 12-16 og lørdag kl. 10-14. 1. og 2. Påskedag holdes der lukket.
Med venlig hilsen
galleri NB